دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: طوسی، سیدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی عسل به فلزات سنگین(کادمیوم، سرب، جیوه) و بررسی اثر فصل برداشت عسل بر این آلودگی ها در برخی از مناطق ایران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- ت ...


نویسنده: پویان راد، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ارزش های اخلاقی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ارتقا سلامت نظام اداری و سازمانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1400 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربرد ...


نویسنده: یوسفی چرمهینی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالیکه عرفاً برای آن حق الزحم های تعلق گیرد، استحقاق دریافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود زوجه کارها ...


نویسنده: عبدالهی قصون، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی تجربه ی زیسته ی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان جوین از فرصت ها و چالش های تدریس در شبکه ی آموزشی دانش آموزی (شاد) در سال تحصیلی 1400-1399 بود. ...


نویسنده: خالصی، امیرعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف این پژوهش تاثیر وقفه اطلاعات با واسطه فناوری اطلاعات برفرسودگی عاطفی با نقش تعدیلگری مکانیسم پردازش پیشگیرانه و متوالی میباشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و ...


نویسنده: طیبی، رفیعه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در واقع کمیسیون حقوق بین‌الملل در تلاش است تا نحوه برداشت و تفسیر از متون و اسناد معاهدات بین‌المللی را تبیین نماید و براساس آن، طرفین را به سمت تفسیر صحیح و نهایی رهنمون ساز ...


نویسنده: کمالی اردکانی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) این پژوهش با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نسبت حقوق مالی زوجین درقوانین ایران و فرانسه و با هدف تبیین تفاوتها و ...


نویسنده: استاجی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقش تعدیلی اثر تمرکز مالکیت بر رابطه¬ی بین سیاست تقسیم¬سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های م ...


نویسنده: امینی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : اکرم امینی شماره دانشجویی: 980052301 سال و نیمسال اخذ پایان نامه :نیم سال دوم 1400 ع ...


نویسنده: فخر، متین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده پایان نامه: به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نانولوله‌های کربنی چندجداره بر باززایی شاخساره و ریشه‌زایی درون¬شیشه¬ای دو رقم بادام، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل ...