صفحهٔ اصلي
جستجو
اطلاعيه های بسیج استادان
رئیس بسیج استادان
دكتر  محمود غفوری‌نژاد
 
سمت  مسئول بسیج استادان
 
 
 
تلفن منزل:  
 
 
سوابق تحصيلي 
دكتری تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۸۲،‌ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد -------- ***** --------- كارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۷۵،‌ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد -------- ***** --------- كارشناسی: فلسفه، ۱۳۷۰،‌ دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
 
توضيحات
مرتبه‌ی علمی: استادیار گروه «فقه و مبانی حقوق اسلامی»


سوابق اجرایی:

- مسئول بسیج استادان


سوابق پژوهشی:

رديف
كتاب ، مقاله
اطلاعات نشر
رتبه
1
ترجمه بخش صلاة و الزواج كتاب « الفقه علي المذاهب الخمسه» مغنيه
منتشر نشد
 
2
منتخب الاحاديث
در دست نشر
 
3
مقدمه اي بر سنتهاي تاريخ در قرآن
در دست نشر
 
4
تأملي كوتاه در مسأله يمعاد از نظر امام خميني(ره)
كتاب چكيده ي مقالات كنگره ي امام خميني
 
5
اساتيد، الگوي دانشجويان
مجموعه مقالات دومين همايش بسيج اساتيد
ارائه در همايش
6
احكام فقهي عاملي زمينه تحقق عدالت اقتصادي-اجتماعي
فصلنامه فقه و تاريخ اسلامي
علمي پژوهشي
7
جزوات اصول فقه 5-1
دانشجويان فقه
 
8
كتاب مباحث اصول فقه جلد اول
منتشر شد با431صفحه
انتشارات بيهق سبزوار
 
9
كتاب مباحث اصول فقه جلد دوم
در دست نشر