صفحهٔ اصلي
رئيس دانشگاه
دكتر  محمّدرضا سعیدی‌اصل
 
سمت  رئيس دانشگاه
 
تلفن محل كار  44643004 (51)
دورنگار  44647513 (51)
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  mrezasaeidi@yahoo.com
 
 
 
توضيحات


سوابق تحصیلی:
 
- دكتری تخصصی: بهداشت و كنترل مواد غذایی، ۱۳۸۲، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
- دكتری حرفه‌ای: دامپزشكی، ۱۳۷۲، دانشگاه شهید چمران

مرتبه‌ی علمی:
دانشیار گروه «علوم و صنایع غذایی»


 

سوابق اجرایی:

- رئیس كارگروه تخصصی صنایع غذایی استان خراسان رضوی
- عضو هیئت تحریریهٔ مجلهٔ علمی و پژوهشی علوم و فنّاوری غذایی
- مسئول آزمایشگاه میكروبیولوژی مواد غذایی
- عضو شورای انتشارات دانشگاه
- عضو كمیتهٔ بورس منطقه‌ی ۹
- عضو شورای انتشارات استان خراسان رضوی
- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
- عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان خراسان رضوی
- عضو كمیسیون دائمی هیئت امنای استان خراسان رضوی 
- عضو شورای راهبردی زنان فرهیختهٔ استان خراسان رضوی
- عضو شورای راهبردی شهرستان سبزوار
- رئیس همایش امام خمینی و اندیشه‌های جهادی
- رئیس همایش ملی زن ایرانی
- رئیس ستاد شاهد و ایثارگر
- رئیس همایش ملی نكوداشت ملاحسین واعظ كاشفی سبزواری (۱۳۸۶)
- رئیس همایش ربع قرن تلاش و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی در آئینه‌ی شعر و ادب (۱۳۸۷)
- رئیس برگزاری ششمین دورهٔ مسابقات رباتیك دانشجویی كشوری (۱۳۸۷)
- عضو هیئت امنای استان خراسان رضوی
- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار (۱۳۹۱ تا ۱۳۸۴ و از ۱۳۹۳ تاكنون)

 


 

 سوابق آموزشی:

تدریس درس‌های «ایمنی غذایی و روش‌های نوین میكروب‌شناسی مواد غذایی» در مقطع دكتری و «بهداشت و سلامت غذا و میكروبیولوژی مواد غذایی» در مقطع كارشناسی و «صنایع گوشت تكمیلی» و «پروبیوتیك‌ها» در مقطع كارشناسی ارشد و نیز راهنمایی ده‌ها پایان‌نامه در دوره‌های تحصیلات تكمیلی
 


سوابق پژوهشی:

ترجمه و تألیف:
۱- مقدمه‌ای بر میكروب‌شناسی عمومی و غذایی آزمایشگاهی
۲- میكروبیولوژی برای پرستاران
۳- اطلس رنگی میكروب‌شناسی عملی
۴- مقدمهٔ میكروب‌شناسی عملی و غذایی
۵- باكترشناسی
 


مقالات و طرح‌ها:

مقاله‌ها :

 

 

1- Investigation of math skill on food engineening learning of food science and technologh students
2- Production and preservatain of date juice in industrial scale
3- Evaluation of acrylamide content of potato crips sold in Iranian markets
۴- ارزيابي تأثير مهار كننده‌ي باسيلوس ليكني¬فورميس بر آفلاتوكسين¬هاي B1 و B2 در محيط كشت آزمايشگاهي و آرد ماهي كيلكا
۵- آناليز كمي ويتامين k1 در شيرهاي خام عرضه شده به يك كارخانه شير پاستوريزه در شهر ساري ،ايران
۶- بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر كاهش آفلا توكسين هاي G1 و G2 در محيط كشت آزمايشگاهي و پودر ماهي كيلكا
۷- بررسي آلودگي پودر ماهي كيلكا به آفلاتوكسين و ارزيابي كاهش بيولوژيك توسط مخمر ساكارو ميسس سروزيه
۸- بررسي تاثير باكتريوسين Z و بنزوات سديم بر افزايش زمان ماندگاري فيله‌ي ماهي سفيد
۹- بررسي تاثير ناسينين Z استات سديم بر زمان ماندگاري فيله ي كپور نقره اي در طي نگهداري در دماي 4 درجه سانتيگراد
۱۰- بررسي تغيير مقدار ويتامين D3 در شير گاو منطقه ي ساري در سه ماه اول سال
۱۱- جداسازي و ارزيابي فعاليت برخي از باكتريهاي شاخص اكسيد كننده آمونياك ،نيتريت و نيترات از مزارع پرورش ماهيان گرمابي در استان
۱۲- مطالعه اثر سيستم لاكتو پراكسيداز بر فلور ميكروبي شير خام
۱۳- مقايسه فرآورده هاي گوشتي قرمز و سفيد از نظر نيتريت افزو د ني و مقايسه آنها با استاندارد در استان خراسان
۱۴- بررسی وضعیت بهداشتی و تعیین فلور میكروبی شیر خام در منطقه سبزوار 
۱۵- بررسی آلودگی های انگلی سبزیجات در استان تهران ( قبل و بعد از شست و شو) 
۱۶- ارزیابی روغن استخراج‌شده از چیپس‌های سیب‌زمینی موجود در بازار ایران
۱۷- ارزیابی پارامترهای كیفی چیپس‌های سیب‌زمینی در بازار ایران

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته:
۱- مطالعه تأثیر آب عبوری از میدان مغناطیسی روی رشد طیور گوشتی و بررسی آلودگی میكروبی این آب
۲- بررسی وضعیت بهداشتی و تعیین فلور میكروبی شیر خام در منطقه سبزوار
۳- مقایسه فرآورده های گوشتی قرمز و سفید از نظر ادیتیونیتریت و مقایسه آنها با حد مجاز استاندارد در استان خراسان
۴- آنالیز كمی و كیفی ویتامینهای محلول در چربی((K1 D3 A در شیر خام و پاستوریزه با استفاده از HpLC
۵- ارزیابی تاثیر مخمر ساكارومیسس سرویزیه بر سم افلاتوكسین در محیط كشت و پودر ماهی
۶- بررسی كیفیت روغن استخراجی و چیپس های سیب زمینی موجود در بازار ایران


مقام‌های كسب شده:

1) پژوهشگر نمونه منطقه ۹ در سال ۱۳۸۲
2) جزء پژوهشگران نمونه واحد در سال ۱۳۸۳
3) جزء پژوهشگران واحد در سال ۱۳۸۴
۴) پژوهشگر برتر واحد در سال ۱۳۹۷

در سال‌های دیگر نیز از جمله پژوهشگران برتر واحد بوده‌اند.