صفحهٔ اصلي
متفاوت و ...
بـرناردینو رامازینـیبرناردینو رامازینی، متولد ۳ نوامبر۱۶۳۳، متوفی ۵ نوامبر ۱۷۱۴.
پزشك ایتالیایی متولد كاپری ایتالیا كه بنیانگذار طب كار بود. او برای اولین بار روابط  میان خصوصیات محیط كار و بیماری‌های كارگران را اثبات كرد. او هنگامی كه دانشجوی فلسفه و پزشكی بود به سلامت كارگران علاقه‌مند شد و برای تشخیص بیماری‌های شغلی، از بیمار در مورد حرفه‌اش می‌پرسید و خطرهای بهداشتی ناشی از مشاغل را براساس علل آن ( بخارات سمی، ذرات بسیار ریز آلاینده‌ی هوا، گرما ، سرما ،رطوبت و حركات نامنظم فیزیكی و ... ) طبقه‌بندی كرد.
او به مسائل مربوط به تهویه‌ی محیط كار پرداخت و استفاده از ابزارهای محافظتی مانند ماسك صورت را توصیه كرد. رامازینی اولین رساله‌ی روشمند در باره‌ی بیماری‌های شغلی را در سال 1700 منتشر كرد و تا زمان مرگش در سال ۱۷۱۴ در دانشگاه پادوا تدریس می‌كرد.