صفحهٔ اصلي
خبرها
افزایش 120 درصدی اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان واحد سبزوار خبر داد:

نخستین نشست باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار برگزار شد.

در این نشست كه با حضور رئيس و اعضاء این باشگاه و در محل سالن كنفرانس این دانشگاه برگزار گردید، برنامه‌های آتی این باشگاه و راه‌های توسعه‌ی پژوهش در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

محمدیان؛ رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ضمن اعلام افزایش 120 درصدی اعضاء این باشگاه، از همكاری خوب مسئولان دانشگاه با باشگاه پژوهشگران جوان، قدردانی نمود. /ه.دمنبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار