صفحهٔ اصلي
دنیای اطلاع‌رسانی
مقایسه‌ی روابط‌عمومی و تبلیغات   تبلیغات: پدیده‌ی تبلیغات را كه جمع تبلیغ و به‌معنای ابلاغ و رساندن پیام است، شاید بتوان یكی از خلاقیت‌های زیبایی‌شناختی بشر دانست كه …توانسته است به‌خصوص در نیمه‌ی قرن بیستم در همه‌ی زمان‌ها و مكان‌ها حضور یابد و نقش‌آفرینی كند.

این پدیده به‌عنوان یك فرآیند ارتباطی، آثار مثبت و منفی را با توجه به نقش‌های فرستنده و گیرنده و این‌كه چه كسی تبلیغ می‌كند، چه‌موقع تبلیغ می‌كند، كجا تبلیغ می‌كند، چه تبلیغ می‌كند و چرا تبلیغ می‌كند، در پی دارد.

آثار منفی و مثبت آن به‌خصوص در سطحی‌كردن نگرش مردم و آثار مثبت آن بر تولید و توزیع و مصرف كالا به‌خصوص به‌عنوان استراتژی رقابت در عرصه‌ی اقتصادی هر روزه در محافل جامعه‌شناسی و ارتباطات مطرح و مورد نظر قرار می‌گیرد. به‌طوری‌كه مكاتب بزرگی همچون مكتب انتقادی فرانكفورت یكی از محوری‌ترین مباحث خود را نقش مخرب آگهی تبلیغاتی قرار داده است.

به‌همین خاطر است كه تبلیغات در عمل، گاهی مقدس و مشروع تلقی می‌شود (كاربرد اخلاقی مذهب) كه اطلاع‌رسان، بازگوكننده‌ی عقاید، گروه، جمعیت، حزب و یا توضیح‌دهنده‌ی پیشرفت‌ها و كاركردها و اطلاعات واقعی رویدادها و مشخصات صحیح اشیاء و كالایی است كه سطح آگاهی‌های عمومی مردم را بالا می‌برد.

و گاهی واژه‌ی  تبلیغ در اذهان عمومی با سوءظن همراه است. و زمانی است كه مخاطبین پیام را مشكوك، ناقص، دروغ و مغرضافه می‌پندارند و در مقابل آن واكنش خشم و نفرت از خود بروز می‌دهد، به‌طور كلی تبلیغات جهت دادن به جریانی از پیش موجود است. با این مقدمه به تعاریف مختلف تبلیغات از دیدگاه صاحب‌نظران پراخته می‌شود.

تعریف روابط‌عمومی:
روابط‌عمومی با توجه به وظایف و كاركردهای مختلف، تعاریف گوناگونی را می‌پذیرد و تنها زمانی كه با رویكرد ارتباط با سازمان خود تعریف می‌شود، این تعابیر بیان می‌شود:
۱- چشم سازمان
۲- گوش سازمان
۳- زبان سازمان
۴- آئینه‌ی تمام‌نمای سازمان
۵- وكیل مدافع سازمان و …

و در راستای وظایف كلی و عمده‌، روابط‌عمومی این‌گونه تعریف می‌شود:
- فن ایجاد حُسن روابط و تفاهم متقابل بین افراد جامعه با هیأت‌مدیره‌ی موسسه
- هنر یافتن ایجاد حُسن نیت متقابل
- فنی است برای كوشش در راه‌یابی برای پذیرا ساختن هدف و كارها به مردم از راه‌های گوناگون بر پایه و اساس شناخت جامعه و افكار عمومی با آگاهی كامل از هدف مؤسسه
- حُسن رابطه و ایجاد حُسن نیت بین یك شخص یا یك سازمان با اشخاص و گروه‌های دیگر یا با جامعه از طریق توزیع مطلب و خبر، توسعه‌ی رابطه‌ی آن با مطالعه و سنجش عكس‌العمل‌ها
- روابط‌عمومی ارتباطی دوجانبه بین افكار عمومی و سازمان
- ابلاغ اطلاعات واقعی به مخاطبین ذیربط و كسب نظریات آن‌ها به‌منظور ایجاد حُسن تفاهم
- روابط‌عمومی عبارت‌ است از بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف ارتباطی مدیریت سازمان كه از آن طریق، آن مدیران می‌كوشند در دستیابی به اهداف سازمان با محیط خود سازگار و هم‌صدا شده یا در صورت نیاز در محیط، تغییرات مطلوب ایجاد نموده و شرایط محیط را به‌شرط مساعد بودن، استمرار بخشد. /ه.د

منبع: اینترنت

منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار