صفحهٔ اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تقدیر و تشكر- مدیر سابق گروه حقوق
آقای احمد حسینی


   دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با صدور مرقومه‌ای از همكاری صمیمانه و بی‌دریغ آقای احمد حسینی در عنوان «مدیر گروه حقوق» این دانشگاه، تشكر و قدردانی كرد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار