صفحهٔ اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تمدید حكم- مدیر گروه بهداشت عمومی
دكتر محمد طاهری نامقی


   با صدور ابلاغیه‌ای از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، حكم آقای دكتر محمد طاهری نامقی به‌عنوان «مدیر گروه بهداشت عمومی» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار