صفحهٔ اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- سرپرست گروه حقوق
دكتر حمیدرضا موسوی‌پور


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای دكتر حمیدرضا موسوی‌پور به‌عنوان «سرپرست گروه حقوق» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار