صفحهٔ اصلي
خبرهای كانون فارغ‌التحصیلان
مسئول دفتر امور فوق‌برنامه‌ی دانشجویی دانشگاه خبر داد:
انتخاب اعضای هیأت رئيسه‌ی كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه
  طی جلسه‌ای، اعضای هیأت رئيسه‌ی كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انتخاب گردیدند.
در این جلسه كه در محل دفتر كانون فارغ‌التحصیلان ساختمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار و با حضور كاندیداهای منتخب از سوی دانشجویان این دانشگاه تشكلیل گردید، رئيس، نایب‌رئيس و سایر اعضاء هیأت‌رئيسه‌ی كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار منصوب گردیدند. 
 مسئول دفتر امور فوق‌برنامه‌ی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ضمن بیان این مطلب گفت: در این جلسه‌، آقای رضا دیهیم به‌عنوان رئيس و آقای حسن بیهقی‌پور به‌عنوان نایب‌رئيس كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با اكثریت آراء انتخاب شدند.
طبسی در ادامه افزود: شش نفر دیگر از اعضای كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار كه در این دوره حائز بالاترین آراء شدند، مسئولیت‌ كمیته‌های فرهنگی، اشتغال‌زایی، ورزشی، آموزشی، رفاهی-خدماتی، كمیته‌ی جذب و رسیدگی به امور اعضاء را به‌عهده خواهند گرفت.


منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار