صفحهٔ اصلي
خبرهای كانون فارغ‌التحصیلان
دومین دوره‌ی انتخابات كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه برگزار شد
  اولین دوره‌ی انتخابات كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دومین دوره‌ی انتخابات كانون فارغ‌التحصیلان واحد سبزوار برگزار شد.
در این دوره از انتخابات تعداد 20 نفر ( 14 خواهر و 6 برادر) از فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، كاندید عضویت در هیات اجرایی كانون فارغ‌التحصیلان این دانشگاه شدند كه از این تعداد 5 نفر به این كانون راه می‌یابند.
گفتنی است اولین دوره‌ی انتخابات كانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دومین دوره‌ی انتخابات كانون فارغ‌التحصیلان واحد سبزوار با نظارت حوزه‌ی معاونت دانشجویی و در محل ساختمان مركزی این دانشگاه برگزار گردید.منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار