صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
ثبت‌نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۵ خرداد ادامه دارد


ثبت‌نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی كه از 29 بهمن ماه سال گذشته آغاز شده تا 15 خرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

متقاضیان می توانند برای اطلاع از جزئیات و ثبت‌نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه ساجد به نشانی http://sajed.iau.ir مراجعه كنند.

شرایط سنی متقاضیان در رشته های غیرپزشكی برای جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع كارشناسی ارشد حداكثر 30 سال و در مقطع دكتری باید حداكثر 40 سال باشد. شرایط سنی در رشته های پزشكی برای دارندگان مدرك كارشناسی ارشد و دانشجویان مقطع دكتری 35 سال و برای دارندگان مدرك دكتری 45 سال است.

حداقل معدل مورد نیاز، در مقطع كارشناسی 14، در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری حرفه‌ای 16 و در مقطع دكتری تخصصی 17 در نظر گرفته شده است.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی