رئيس دانشگاه
معاونين
دكتر ابوالقاسم امیراحمدی
معاون علمی
علی كریمی
معاون اُمور دانشجويی
قاسم قاسمی
معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع
رؤسای دانشكده‌ها
مديران دانشگاه
تقی علی‌محمدی
مدیر حراست
سیداحمد حسینی
مشاور امور حقوقی
رضا دیهیم
مدیر امور آموزش
رضا بازقندی
مدیر امور مالی
باقر مهذبی
مدیر امور پژوهش و فنّاوری
حمیدرضا فخاری
مدیر امور دانشجویی
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
مهندس سعید نوروزیان
مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
رؤساي اداره‌ها
جواد وحداز
رئیس صندوق رفاه دانشجویان
محسن كوشكی
رئیس اداره‌ی امور فارغ‌التحصیلان
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
الهام پارسائی‌فرد
رئيس اداره‌ی اُمور كتابخانه‌ها
مسئوولان
امیر ایزدخواه
مسئول حفاظت- مسئول HSE
مهندس سیدجعفر عربشاهی
مسئول امور ثبت نام
معاونت آموزش
حسین یوسف‌آبادی
مسؤول دبیرخانه
محمدرضا نارنجی
مسئول اداره امتحانات
معاونت علمی
رضا برقبانی
مسؤول كارگزینی
علی‌ شریعتمدار طهرانی
مسؤول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
ساير مديران
پنج‌شنبه 7 مرداد 1400