صفحهٔ اصلي
تماس‌ها
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - مجتمع دانشگاهي
تلفن:
6810 4464 51 98+
نمابر:
7513 4464 51 98+


نشانی:
سبزوار، ميدان دكتر علي شريعتي، انتهاي بلوار دكتر سیادتی، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه ازاد اسلامي سبزوار