صفحهٔ اصلي
تماس‌ها
دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - دانشكده علوم انساني
تلفن:
6810 4464 51 98+
نمابر:
7513 4464 51 98+


نشانی:
سبزوار، بلوار دكتر سیادتی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، دانشكده علوم انساني