صفحهٔ اصلي
تماس‌ها
مركز فنّاوری اطّلاعات
تلفن:
5076 4464 51

نشانی الکترونیکی:
acis [AT] iaus.ac.ir

نشانی:
سبزوار، ميدان دكتر علي شريعتي، انتهای بلوار دكتر سیادتی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، دانشكده‌ی فنّی‌ومهندسی، طبقه‌ی3