دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بهادران، امیرمسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. روش گ ...


نویسنده: قیصر علی ابادی، نرجس خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هزینه ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود که می تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم های سهام داران و سرمایه گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت د ...


نویسنده: دستی گردی، ایمان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بسیاری از اصول و قواعد حقوق رقابت در کشور ما به طور صریح و یا ضمنی پذیرفته شده است، مانند اصل ضد رقابتی بودن قراردادهای افقی یا به سود رقابت بودن قراردادهای مجوز بهره برداری ؛ با ا ...


نویسنده: اکبرزاده، یاسمن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه موضوع شرکت های خانوادگی یکی از مباحث مورد توجه پژوهشگران و تصمیم گیران مالی می باشد. به عبارت دیگر با توجه به این که درصد قابل توجهی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ...


نویسنده: رجایی زاده، زبیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در آبان 89 و تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و پس از آن آیین نامه های مربوطه، اقدامات مهم و اساسی در جهت تبیین جایگاه این شرکت ها و ...


نویسنده: زیدابادی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ادبیات نظری اخیر، اولین گام به‌منظور برقراری ارتباط بین بازار مالی و توسعه اقتصادی است. این مطالعات پیشنهاد می‌کند که درآمد سرانه بالاتر ممکن است بر ویژگی‌های اقتصاد، نظیر عملکرد ب ...


نویسنده: ملکی، مریم ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
میوه زرشک به دلیل داشتن ویتامین ث، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی ماده غذایی ارزشمندی است اما مصرف آن به صورت تازه خوری به دلیل مزه ترش آن معمول نیست و بیشتر مصرف همراه با غذا ...


نویسنده: امیری نیا، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
سیستم بانکی در هر کشوری یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی آن کشور است که با تجمیع سرمایه‌های مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، با بهره‌ای که به سپرده گذاران می پردازد ب ...


نویسنده: بصیری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
قاعده تسلیط یکی از قواعد مهم در حقوق است. با توجه به کتاب و سنت می توان عنوان نمود که تسلیط انسان علاوه بر اموال در نفس خودش نیز جاری است، منتها تصرف دیگران در نفس انسان حرام است. ...


نویسنده: پورابراهیم، نسیم ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این تحقیق استفاده از عصاره گل محمدی ریزپوشانی شده دارای ترکیبات فنولی مطلوب به¬عنوان یک ترکیب طعم-زای طبیعی در فرمولاسیون کیک اسفنجی به¬منظور تولید یک محصول فراسودمند ...