دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نصیرایی، یوسف ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
hasan salehi, [??/??/???? ??:?? ق.ظ] چکیده هدف پژوهش حاضر نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای در ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و عملکرد سازمانی است. این تحقیق کاربردی به رو ...


نویسنده: جمال ابادی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در یک نظام اقتصادی منابع طبیعی بخشی از نهاده¬های تولیدی هستند که شامل منابع محیط زیستی و انرژی می¬شوند. بنگاه¬های تولیدی با استحصال این منابع به تولید خدمات و کالاها برای مصر ...


نویسنده: مقدس، سیدمحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
این پژوهش با هدف بررسی حضور برخی از سویه های باکتری لیستریا و سالمونلا در مرغ های توزیع شده در شهرستان سبزوار با کمک PCR انجام شد. 30 نمونه از مرغ های توزیع شده در شهرستان سبزوار د ...


نویسنده: زعفرانیه، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف اصلی پژوهش حاضر بررس رابطه خودکارآمدی تحصیلی با خودشکوفایی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول ...


نویسنده: صالح ابادی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قان ...


نویسنده: سبیلیان، سیدمیثم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم قصاص بعد از زنده ماندن قاتل می‌باشد. اعدام یکی از ا ...


نویسنده: عبداللهی، سیدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
در بررسی های صورت گرفته واژه بیاتی، دلالت بر کاهش میزان پذیرش محصولات نانوایی به وسیله مصرف کننده دارد که علت این تغییرات رخ داده در مغز نان است. هنگامی که نان بیات می‌شود ، عطر و ...


نویسنده: کرددیرانلویی، شیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دریافت وانادیوم، عصاره استویا به همراه فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویسدار دیابتی نوع 1 است. روش تحقیق این مطالعه ...


نویسنده: جبله، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه معنویت، تعهد سازمانی و انگیزه پیشرفت با سلامت روان معلمان شهرستان جغتای بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش پژوهش از ...


نویسنده: کاظمی، سیدجمال ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
استفاده از ابزار نادرست، حتی برای سود اقتصادی و برای هدف مشروع دیگر، نمیتواند قابل توجیه باشد. وسایل نادرست نه فقط شامل آنهایی میشود که امنیت فیزیکی اشخاص یا اموال را به خطر می‌اند ...