دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نیکدل، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
کیفیت ارائه‌‌ی گزارش‌های حسابرسی برای حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی که با بخش‌های اقتصادی جوامع ارتباط دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حسابرسان کیفیت حرفه‌ای را به منظور نیل ب ...


نویسنده: قربانی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
????/???? هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری پسران بی خانمان و بدسرپرست در سبزوار در سال های 2019-20-20 بود. روش تحقیق پیش آزمون و ...


نویسنده: عامری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ساختار سرمایه شامل ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهی‌ها و سهام است. تصمیم‌گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهم¬ترین موضوع ...


نویسنده: مهر نژاد، غزاله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
وجود اختلاف آرا و تناقض در احکام، ناشی از تفاوت و تعارض قوانین نیست، زیرا در ایجاد قوانین داخلی بر خلاف ایجاد و قانون گذاری بین المللی، تنها یک مرجع قانون گذار وجود دارد و در صورتی ...


نویسنده: عیدی جان احمد، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به معنی اختیار به هم زدن قرارداد است. قرارداد مشارکت در ساخت ، قراردادی لازم میباشد،چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند. مگر در صورت وجود موجبا ...


نویسنده: اشراقی، اذین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در جوامع امروزی یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حیطه پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی، میزان حضور فعال زنان در جامعه و نحوه ایفای نقش های آن ها در عرصه های گوناگون می باشد. امروزه حقو ...


نویسنده: علیزاده، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
استافیلوکوکوس اورئوس، از عوامل بسیار مهم بیماری‌زا در جوامع انسانی به خصوص مسمومیت غذایی می‌باشد. این باکتری با تولید انتروتوکسین‌های مختلف می‌تواند باعث بروز پاسخ التهابی و ایجاد ...


نویسنده: نخعی مقدم، طیبه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
عصاره مایعی است که به طور طبیعی در سلول های میوه‌ها و سبزیجات قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این مطالعه تعیین بهترین روش استخراج عصاره از سه نمونه برگ متفاوت (برگ های سبز، زرد و قرمز افت ...


نویسنده: شاهی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پیشرفت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام های آموزشی است و تحلیل عوامل موثر بر آن یکی از اساسی ترین موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی است بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه خویشتن شناسی ...


نویسنده: محمدیان، حجت اله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: این پژوهش بر آن است تا رابطه مدیریت کلاس معلمان با هیجان تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیروان را بررسی نماید. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می با ...