صفحه اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
خبرهاي كتابخانه
موتور جستجوی تصویری TinEye
موتور جستجوی TinEye ابزار جدیدی است كه به تازگي به دنياي اينترنت پا گذاشته استرو امكان جستجوی تصاویر را فراهم می آورد.
اين موتور جستجو ادعا مي‌كند كه در صورت ارائه تصویر از سوي كاربر، محل تصوير را در سطح وب براي وي مشخص خواهد كرد! براي آزمايش اين موتور جستجو بايد ثبت نام كنيد.
اين كار مي‌تواند شروع خوبي براي حفظ حق مولفين تصاوير باشد.

http://tineye.com