صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
نام دانشگاه آزاد اسلامی 20 بار در فهرست موسسات برتر جهان قرار گرفت
براساس تازه‌ترین رتبه‌بندی شانگهای؛


نظام رتبه‌بندی «شانگهای» در تازه‌ترین ویرایش خود در سال 2017 نام 12 دانشگاه ایرانی را منتشر كرده است كه روی هم رفته 100 بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از خبرگزاری ایسكانیوز ، نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملكرد علمی آنها كه با نام «شانگهای» شناخته می‌شود در تازه‌ترین ویرایش خود در سال 2017 نام 12 دانشگاه ایرانی را منتشر كرده كه روی هم رفته 100 بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است.

بر اساس این رتبه‌بندی دانشگاه آزاد 20 بار؛ دانشگاه تهران 16 بار؛ دانشگاه‌های صنعتی امیركبیر و صنعتی شریف هر یك 11 بار؛ دانشگاه علم و صنعت 10 بار؛ دانشگاه تربیت مدرس 9 بار؛ دانشگاه صنعتی اصفهان هشت بار؛ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تبریز و علوم پزشكی تهران هر یك چهار بار؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دو بار؛ و دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی یك بار در فهرست مؤسسه‌های برتر در 52 موضوع آمده‌اند.

رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در 52 حوزه موضوعی (شش موضوع در علوم طبیعی، ‌چهار موضوع در علوم زیستی، 22 موضوع در مهندسی، شش موضوع در علوم پزشكی و 14 موضوع در علوم اجتماعی) بر پایه پنج سنجه گوناگون ارزیابی می‌كند.

مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی شده‌اند كه شمار انتشارات آنها از سال 2011 تا 2015 در پایگاه «اینسایت» كه تحلیلگر داده‌های نمایه‌نامه «وب آوساینس» است، از 25 تا 200 مقاله بسته به موضوع‌های گوناگون باشد.

شمار انتشارات، تاثیر استنادی نرمال شده، جوایز اعضای هیات علمی، نسبت همكاری‌های علمی جهانی و شمار مقاله‌های یك مؤسسه در نشریه‌های برتر، پنج سنجه كلیدی با وزن‌های گوناگون در رتبه‌بندی «شانگهای» برای ارزیابی به كار می‌روند و داده‌های این نظام از دو پایگاه «اینسایت» و «وب آو ساینس» گردآوری می‌شوند.

روی هم رفته نام بیش از1.400 دانشگاه از 80 كشور با 14.400 تكرار در موضوع‌های گوناگون این فهرست آمده‌اند. همچنین، نام دانشگاه‌های آمریكا 3.857 بار با جایگاه نخست در 32 موضوع تكرار شده و دانشگاه «هاروارد» با برتری در 15 موضوع، بهترین عملكرد را داشته است.

نام دانشگاه‌های چین نیز 1.652 بار تكرار شده و در هشت موضوع در جایگاه‌ نخست هستند و نام دانشگاه‌های انگلستان نیز 1.168 بار آمده است.

منبع: وب‌گاه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی