صفحه اصلي
گفتار
هم اتاقی
هیچ كس مثل یك هم اتاقی نمی¬تواند مانند یك آینه تصویر شما را برای خودتان نمایان سازد. چرا كه او با شما زندگی كرده و شما را در بهترین و بدترین شرایط مشاهده می كند......
چگونه دوست خوب پیدا كنیم؟
- شنونده خوبي باشيد. وقتي طرف مقابل مشغول صحبت است تنها به صحبت‌هاي او گوش دهيد و به پاسخ خودتان نينديشيد. - با گوش جان صحبت‌هاي طرف مقابل را بشنويد. گاه افراد در گفته‌هايشان احساسي را بيان مي‌كنند كه تنها با گوش شنيده نمي‌شود و بايستي قلب خود را براي حس كردن آن به كار بگيريد.......
چگونه با انگيزه باشيم و بمانيم.
هر روز براي خود انگيزه ايجاد كنيد.......
یادداشتی از نلسون ماندلا
من باور دارم ...
آیا می دانید.....
آیا می دانید قرمزی درون كالباس.....
آدمهای بزرگ..آدمهای متوسط...آدمهای كوچك........
آدم هاي بزرگ درد ديگران را دارند....
زندگی را نخواهیم فهمید اگر..
اسرار سجده
بدن شما به طور روزانه مقداری امواج الكترو مغناطیسی دریافت می كند .....
اسرار زندگی موفق
اسرار زندگی موفق: زندگی كردن می‌‌تواند راحت باشد....
تعریف دانشجو در ملل مختلف(طنز دانشگاهی)
ژاپن : به شدت مطالعه می كند و برای تفریح ، ربات می سازد
1 2 3