صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
همایش منطقه‌ای - انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و عترت(ع)
زمان:
مكان: سالن همایش ساختمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار