صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
تعطیلی دوایر اداری و ستادی دانشگاه در دو هفته‌ آخر مردادماه

به استحضار دانشجویان و ارباب رجوع گرامی می رساند مطابق بخشنامه تعطیلات تابستانی و تصمیمات اتخاذ شده، كلیه‌ی دوایر ستادی و آموزشی دانشگاه و همچنین مجموعه‌ی كارگاهی - آزمایشگاهی دانشگاه در دو هفته‌ی دوم مردادماه تعطیل می باشد . مراتب جهت اطلاع و عدم مراجعه جهت پیگیری امورات آموزشی ، پژوهشی و اداری در ایام مزبور اعلام می‌گردد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1 منبع: