صفحه اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
وبلاگ كتابداري
URL: http://liblog.blogfa.com/
Email: tkarami_ut@yahoo.com

درباره اين وبلاگ: 

من،طاهره كرمي، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران هستم و اين وبلاگ را در اواخر سال 1383 به منظور آشنايي با پديده جديد وبلاگ و وبلاگ نويسي كه موضوع پايان نامه من مي باشد تهيه كردم و بعد از آن تصميم گرفتم كه به طور تخصصي به موضوع وبلاگ‌هاي كتابداري بپردازم.