صفحه اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
وب‌گاه‌هاي پژوهشي علوم اسلامي
پايگاه نبي اعظم
URL: http://www.nabiaazam.com/
Email:


   آنجه اكنون در پايگاه نبي اعظم ارائه مي شود فاز اول پايگاه است كه تنها به معرفي موضوعي محتواي اينترنت پيرامون رسول خدا پرداخته است. اينترنت به لحاظ گسترگي اطلاعات و تنوع ابزارها و شيوه هاي ارائه به اطلاع رساني صحيح و دقيق نيازمند است و اين امر از جايگاه ويژه اي برخوردار است، بر اين اساس در پايگاه نبي اعظم، ابتدا كليه اطلاعات و مطالب پيرامون پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، شناسايي و به صورت موضوعي طبقه بندي كنيم شده است؛ تا كاربران با صرف كمترين وقت و هزينه به اطلاعات مورد نظر خود دست يابند.

اينك به برخي از ويژگي هاي اين شاهراه اطلاعاتي اشاره مي شود.
1. طبقه بندي موضوعي:
دراين نوع طبقه بندي اطلاعات بر اساس موضوع مرتب شده است و كاربر از طريق درخت موضوعات به مطلب مورد نظر خود دست مي يابد.
2. توضيحات هر آدرس:
با توجه به تنوع محتوا درهر يك از بخش هايي كه معرف مي شود، توضيحات مختصري درباره محتواي هر آدرس ارائه شده است تا كاربران به راحتي از ميزان محتواي هر پايگاه يا آدرس مطلع شوند و پس از مطالعه اين توضيحات اجمالي به دلخواه پايگاه مورد نظر را بررسي و استفاده كنند.
3. ذكر آدرس ها:
آدرس هر پايگاه در كنار عنوان و توضيحات ذكرشده است تا كاربر ضمن ملاحظه محتوا از آدرس آن نيز مطلع گردد وقبل از ورود به پايگاه مقصد نهايي خود را شناسايي كرده و با صرف حداقل زمان به پايگاه و محتواي مورد نظر خود منتقل شود.
4. امكان همكاري كاربران در شناسايي و معرفي آدرسها:
اين امر با توجه به وسعت اطلاعات و شيوه دستي جمع آوري و معرفي آدرس ها در شاهراه هاي اطلاعاتي، دنبال مي شود. علاقمندان به همكاري در اين جهت مي توانند از طريق گزينه «ويراستار شويد» فرم مربوط را تكميل نموده تا پس از بررسي هاي لازم نسبت به امكان ويرايش پايگاه توسط آنان، اقدام شود.