صفحه اصلي
رئيس دانشگاه
دكتر  محمّدرضا سعیدی‌اصل
 
سمت  رئيس دانشگاه
 
تلفن محل كار  44643004 (51)
دورنگار  44647513 (51)
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  mrezasaeidi@yahoo.com
سوابق تحصيلي 
دكتري تخصصي: بهداشت و كنترل مواد غذايي، ۱۳82، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ---****--- دكتري حرفه‌اي: دامپزشكي، ۱۳۷۲، دانشگاه شهيد چمران
 
 
توضيحات
مرتبه‌ی علمی: دانشیار گروه «علوم و صنایع غذایی»


سوابق اجرایی:

- مسئول آزمایشگاه میكروبیولوژی مواد غذایی
- عضو شورای انتشارات دانشگاه
- عضو كمیته‌ی بورس منطقه‌ی ۹
- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
- عضو كمیته اجرای جذب استان خراسان رضوی
- عضو كمیسیون دائمی هیأت امنای استان خراسان رضوی
- رئیس همایش ملی نكوداشت ملاحسین واعظ كاشفی سبزواری (۱۳۸۶)
- رئیس همایش ربع قرن تلاش و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی در آئینه‌ی شعر و ادب (۱۳۸۷)
- رئیس برگزاری ششمین دوره‌ی مسابقات رباتیك دانشجویی كشوری (۱۳۸۷)


سوابق آموزشی:

تدریس درس‌های «ایمنی غذایی در مقطع دكتری و بهداشت و سلامت غذا و میكروبیولوژی مواد غذایی در مقطع كارشناسی و صنایع گوشت تكمیلی در مقطع كارشناسی ارشد»


سوابق پژوهشی:

ترجمه و تألیف:
۱- مقدمه‌ای بر میكروب‌شناسی عمومی و غذایی آزمایشگاهی
۲- میكروبیولوژی برای پرستاران
۳- اطلس رنگی میكروب‌شناسی عملی
۴- مقدمه‌ی میكروب‌شناسی عملی و غذایی


مقالات و طرح‌ها:

مقاله‌ها :
1- investigation of math skill on food engineening learning of food science and technologh students
2- production and preservatain of date juice in industrial scale
۳- ارزيابي تاثير مهار كننده‌ي باسيلوس ليكني¬فورميس بر آفلاتوكسين¬هاي B1 و B2 در محيط كشت آزمايشگاهي و آرد ماهي كيلكا
۴- آناليز كمي ويتامين k1 در شيرهاي خام عرضه شده به يك كارخانه شير پاستوريزه در شهر ساري ،ايران
۵- بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر كاهش آفلا توكسين هاي G1 و G2 در محيط كشت آزمايشگاهي و پودر ماهي كيلكا
۶- بررسي آلودگي پودر ماهي كيلكا به آفلاتوكسين و ارزيابي كاهش بيولوژيك توسط مخمر ساكارو ميسس سروزيه
۷- بررسي تاثير باكتريوسين Z و بنزوات سديم بر افزايش زمان ماندگاري فيله‌ي ماهي سفيد
۸- بررسي تاثير ناسينين Z استات سديم بر زمان ماندگاري فيله ي كپور نقره اي در طي نگهداري در دماي 4 درجه سانتيگراد
۹- بررسي تغيير مقدار ويتامين D3 در شير گاو منطقه ي ساري در سه ماه اول سال
۱۰- جداسازي و ارزيابي فعاليت برخي از باكتريهاي شاخص اكسيد كننده آمونياك ،نيتريت و نيترات از مزارع پرورش ماهيان گرمابي در استان
۱۱- مطالعه اثر سيستم لاكتو پراكسيداز بر فلور ميكروبي شير خام
۱۲- مقايسه فرآورده هاي گوشتي قرمز و سفيد از نظر نيتريت افزو د ني و مقايسه آنها با استاندارد در استان خراسان
۱۳- بررسی وضعیت بهداشتی و تعیین فلور میكروبی شیر خام در منطقه سبزوار 
۱۴- بررسی آلودگی های انگلی سبزیجات در استان تهران ( قبل و بعد از شست و شو) 

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته:
۱- مطالعه تاثیر آب عبوری از میدان مغناطیسی روی رشد طیور گوشتی و بررسی آلودگی میكروبی این آب
۲- بررسی وضعیت بهداشتی و تعیین فلور میكروبی شیر خام در منطقه سبزوار
۳- مقایسه فرآورده های گوشتی قرمز و سفید از نظر ادیتیونیتریت و مقایسه آنها با حد مجاز استاندارد در استان خراسان
۴- آنالیز كمی و كیفی ویتامینهای محلول در چربی((K1 D3 A در شیر خام و پاستوریزه با استفاده از HpLC
۵- ارزیابی تاثیر مخمر ساكارومیسس سرویزیه بر سم افلاتوكسین در محیط كشت و پودر ماهی
۶- بررسی كیفیت روغن استخراجی و چیپس های سیب زمینی موجود در بازار ایران


مقام‌های كسب شده:

1) پژوهشگر نمونه منطقه 9 در سال 1382
2) جزء پژوهشگران نمونه واحد در سال 1383
3) جزء پژوهشگران واحد در سال 138۴ 

در سال‌های دیگر نیز از جمله پژوهشگران برتر واحد بوده‌اند.