صفحه اصلي
مديران دانشگاه
  رضا دیهیم
 
سمت  مدیر امور آموزش
 
تلفن محل كار  44647287 (51)
دورنگار  44647513 (51)
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  dihim AT iaus.ac.ir
سوابق تحصيلي 
كارشناسی ارشد: مدیریت، ۱۳۸۸، دانشگاه تجاری كارشناسي: حسابداري، ۱۳۷5، دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
سوابق كاري 
دبير شوراي مديران گروه‌هاي آموزشي نماينده‌ي فرهنگي دانشگاه در مدارس آزاد اسلامي (سما)