صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- سرپرست حوزه دانشجویی و فرهنگی
علی كریمی


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای علی كریمی به‌عنوان «سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د