صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه و زبان و ادبیات فارسی
دكتر سعید روزبهانی


دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛‌ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با صدور مرقومه‌ای از زحمات و مساعی آقای دكتر سعید روزبهانی؛ مدیر پیشین گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه تجلیل كرد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار