صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده‌ گروه زبان انگلیسی
دكتر مرجان وثوقی


   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با صدور نامه‌ای، از زحمات دكتر مرجان وثوقی در دوران تصدی عنوان «هماهنگ‌كننده گروه زبان انگلیسی» این دانشگاه تقدیر كرد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار