صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- مدیر گروه زبان
دكتر علی عشقی


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای دكتر علی عشقی به‌عنوان «مدیر گروه زبان» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار