صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه معماری و عمران
مهندس سیدمحمدرضا مختاری‌حسینی


   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با صدور نامه‌ای، از زحمات آقای مهندس سیدمحمدرضا مختاری‌حسینی در دوران تصدی عنوان «هماهنگ‌كننده گروه معماری و عمران» این دانشگاه تقدیر كرد. /ه.د


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار