صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه تربیت‌بدنی
دكتر لاله همبوشی


   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با صدور نامه‌ای، از زحمات دكتر لاله همبوشی در دوران تصدی عنوان «هماهنگ‌كننده گروه تربیت‌بدنی» این دانشگاه تقدیر كرد. /ه.د


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار