صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تمدید حكم- رئیس اداره‌ امور فنی و عمرانی دانشگاه
مهندس احمد حیدری


   با صدور نامه‌ای از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، حكم آقای مهندس احمد حیدری به‌عنوان «رئیس اداره‌ امور فنی و عمرانی» این دانشگاه تمدید شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار