صفحه اصلي
خبرها
عضویت رئيس واحد سبزوار در هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


   با صدور حكمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل به‌عنوان «عضو هیأت‌ امنای استان خراسان رضوی» منصوب شد.

   در بخشی از حكم دكتر محمدمهدی طهرانچی خطاب به دكتر سعیدی‌اصل آمده است: با استناد به بند 11 ماده یك مصوبه 721 جلسه مورخ 91/8/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع تركیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب این حكم جنابعالی به‌عنوان عضو هیأت‌ امنای استان خراسان رضوی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت الهی در همكاری با هیأت امنای استان موفق و مؤید باشید.

   چندی پیش از دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل كه هم‌اكنون ریاست دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار را نیز برعهده دارد، با عنوان پژوهشگر برتر این واحد دانشگاهی تجلیل شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار