صفحه اصلي
یادنامه‌ی شهدا

خیل گردان ولی الله كو
عاشقان پاك ثارالله كو
خیل گردان ولی الله كو
سید ابراهیم شجیعی آه كو
حیدر گردان عبدالله كو
كرده بوی كربلا دیوانه ام
آه جبهه كو رضا پروانه ام
تشنه آن لحظه آزادیم
تشنه دیدار شمس آبادیم
ای حسینا یك ظفرمندی نما
بین ما یاد فرومندی نما
كربلا را باز و باور كرده ایم
یاد مهدی حشمتی فر كرده ایم


* شهید حاج حسین محمدیانی : فرمانده محور تیپ21امام رضا(ع)
*سید ابراهیم شجیعی: فرمانده گردان عبدالله لشكر5نصر
*شهید غلامرضا پروانه :فرمانده گردان رعد لشكر21امام رضا
*شهید حاج محمد رضا شمس آبادی: فرمانده گردان مهندسی رزمی جواد الائمه(ع)
*شهید حاج محمد فرومندی:قائم مقام لشكر5نصر
*شهید مهدی حشمتی فر: فرمانده گردان امام علی (ع) ازتیپ عاشورا
 

از طرف رزمنده جامانده از گردان ولی الله لشكر5 نصر