صفحه اصلي
یادنامه‌ی شهدا
شهید محمد فاضل
از شهدای مظلوم هویزه

نام :محمد
نام خانوادگى :فاضل
نام پدر :محمدحسين
تاريخ‌تولد :02/02/1348
ش.ش :101
محل‌صدورشناسنامه :سبزوار
تاريخ شهادت :26/10/59
نوع حادثه :حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسط دشمن‌درجبهه
استان :خراسان رضوی
شهر :سبزوار


وصيت‌نامه :
1551358 محمد فاضل
(( بسم الله الرحمن الرحيم )) 
انسان داراى سه نوع مالك هست :
1- اربابان متعدد و بدخو و ناسازگار با يكديگر
2- اربابان متعدد و بدخو و ناسازگار با مملوك
3- اربابان متعدد و بدخو و سازگار با مملوك
انسان نمى‌تواند خود را از قيد همه چيز آزاد كند. انسان بى‌انگيزه كارى انجام نمى‌دهد.
باطمأنينه و انشاء الله يقين قلبى و حاصل شدن قطع در كوچيدنم جز اينكه از همه حلالى مى‌طلبم. وصيت ديگرى در نظرم نيست. ( اقبل عذر اخيك فان لم يكن له عذرا فالتمس له عذر ).
والسلام عبدالله : محمد فاضل