صفحه اصلي
گفتار
حلول ماه ربيع مبارك
مشكی از تن به درآرید ربیع آمده است

خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

مژده ای ختم رسل داد كه: آید به بهشت

هر كه بر من خبر آرد كه ربیع آمده است 

هنگام سرور كائنات است امشب

اوقات گرفتن برات است امشب

بفرست تو بر جمال احمد صلوات

زیرا كه بهار صلوات است امشب

فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارك


تبریك حلول ماه ربیع الاول