صفحه اصلي
گفتار
نماز اول ماه
 اول ماه ربيع  1436 هجري قمري
دو ركعت نماز در اين روز وارد است مثل نماز صبح در ركعت اول بعد از حمد ۳۰ بار سوره توحيد و در ركعت دوم بعد از حمد ۳۰ بار سوره قدر و در آخر بعد از اتمام نماز دادن صدقه دفع بلا خواهد بود

انشاء الله دانشجويان عزيز بتوانند اين نماز را قبل از نماز ظهر بخوانند