صفحه اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
خبرهاي كتابخانه
كتابخانه ديجيتالي بين المللي كودكان
اين كتابخانه ديجيتالي داراي صد هاي كتاب تمام متن داستان براي كودكان است.
اين كتابخانه ديجيتالي داراي صد هاي كتاب تمام متن داستان براي كودكان است. منابع اين كتابخانه به 73 زبان دنيا است. مطالب كتاب ها به كوتاه، متوسط، و بلند تقسيم شده است. بيش از 407 كتاب از ايران در اين كتابخانه موجود است. در ايران جاي كتابخانه ديجيتالي كودكان به معناي واقعي آن خالي است. شايد از دلايل آن بتوان به مشكلات: فني، انساني، بودجه، حق مولف، مديريت ثابت پاي كار، اشاره كرد. اين گزارش ها مي تواند كارگشا باشد اگر اهل عملي پاجلو گذارد. با اين حال بد نيست به اين نيم چه كتابخانه هم نگاهي شود.
آدرس : http://www.childrenslibrary.org/