صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
بسكتبال دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، نایب‌قهرمان استان خراسان‌رضوی شد


   معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از درخشش تیم بسكتبال دانشجویان برادر این دانشگاه در مسابقات قهرمانی بسكتبال خراسان‌رضوی خبر داد.

   دكتر علی‌اكبر جنت‌آبادی با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره‌ی مسابقات بسكتبال دانشجویان برادر دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان خراسان‌رضوی گفت: در این مسابقات، تیم بسكتبال واحد سبزوار موفق شد پس از مشهد، به مقام دوم این مسابقات دست یابد.

   وی افزود: نوزدهمین دوره‌ی مسابقات بسكتبال دانشجویان برادر دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان خراسان‌رضوی به‌مدت 3 روز و به میزبانی سبزوار برگزار شد.

   معاون دانشجویی و فرهنگی واحد سبزوار خاطرنشان ساخت: «در پایان این مسابقات، تیم‌های مشهد، سبزوار و نیشابور، به‌ترتیب حائز رتبه‌های نخست تا سوم شدند. /ه.د 


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار