صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
بازدید هیئت ارزیابی وزارت بهداشت از دانشكده علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار


   معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از بازدید هیئت ارزیابی وزارت بهداشت از دانشكده علوم پزشكی و مجموعه بزرگ كارگاهی و آزمایشگاهی این دانشگاه خبر داد.

   دكتر محمد برغمدی گفت: «این هیئت متشكل از دكتر مهدی فرزادكیا، دكتر احمدرضا یزدان‌بخش و زكریا مرادی به نمایندگی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به سبزوار سفر و برنامه آموزشی رشته بهداشت محیط این دانشگاه را از جنبه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فضای فیزیكی، آزمایشگاه‌ها و وضعیت اعضای هیئت‌علمی مورد ارزشیابی قرار دادند.»

   وی افزود: «گروه ارزشیابی و برنامه‌ریزی بهداشت محیط معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌صورت دوره‌ای از همه دانشكده‌های علوم پزشكی كشور بازدید می‌كنند تا موقعیت آن‌ها را برای ادامه برنامه‌های آموزشی مورد بررسی قرار دهند.

   معاون آموزشی واحد سبزوار با بیان اینكه دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان از سال 1374 اقدام به جذب و تربیت دانشجو در رشته بهداشت محیط می‌كند گفت: «گروه بهداشت محیط این دانشگاه با بیش از 20 سال سابقه آموزشی از جنبه‌های مختلف فضاهای علمی، آموزشی، رفاهی و پژوهشی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.» /ه.د

 

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار