صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
بازدید نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار


   معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از بازدید نمایندگان گروه تخصصی دامپزشكی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این دانشگاه خبر داد.

   دكتر محمد مهرشاد گفت: «در این بازدید، دو تن از نمایندگان گروه تخصصی دامپزشكی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امكانات و ادوات و كیفیت آموزشی گروه دامپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بازدید كردند.»

   وی افزود: «نمایندگان گروه تخصصی دامپزشكی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در این بازدید علاوه بر بخش‌های اداری، آموزشی، تحقیقاتی و سوله كارگاهی و آزمایشگاهی، از كلینیك مجهز درمانگاهی دامپزشكی، آزمایشگاه‌های میكروب‌شناسی، انگل‌شناسی، ویروس‌شناسی، تشریح، معاینه، تزریقات، جراحی، كلینیك درمانگاهی دامپزشكی و كارگاه آناتومی حیوانات  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار نیز بازدید كردند.»

   معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی واحد سبزوار خاطرنشان ساخت: «تیم ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان این بازدید كه به منظور بررسی وضعیت گروه دامپزشكی واحد سبزوار جهت گسترش رشته‌های آموزشی انجام شد، كیفیت تجهیزات و شرایط آموزشی گروه دامپزشكی این دانشگاه را مطلوب ارزیابی كردند.» /ه.د


 

 

 

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار