صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در هیئت اجرایی جذب استان خراسان‌رضوی


   با صدور حكمی از سوی مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی و دبیر هیئت مركزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به عضویت هیئت اجرایی جذب دانشگاه آژاد اسلامی استان خراسان‌رضوی درآمد.

   شریعتی نیاسر در این حكم با اشاره به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده است: «با عنایت به تصویب هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی و نظر به سوابق و تجارب ارزشمندتان، به عضویت هیئت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به مدت 4 سال منصوب می‌شوید.»

   وی در این حكم ضمن آرزوی توفیق در انجام امور محوله برای ایشان كه با استعانت از ذات  اقدس الهی و در سایه همكاری و تعامل سایر استادان و اعضای هیئت اجرایی جذب دانشگاه حاصل می‌شود، ابراز امیدواری كرد در جهت هدایت امور مربوط به جذب اعضای هیئت‌علمی متعهد، متخصص و مؤمن به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی اهتمام ورزد. /ه.د  


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار