صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
بیانیه‌ی جمعیت اسلامی دانشگاهیان واحد سبزوار به‌مناسبت دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری


   جمعیت اسلامی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به‌مناسبت فرارسیدن دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر كرد:

تقویم پربار و كهن ایران زمین كه هر برگ آن به رشادت ها و جوانمردی های بزرگمردان این مرز و بوم آراسته و مزین است همواره مایه ی سرافرازی و افتخار ایرانیان بوده و هست. هر كجا كه بدخواهان تیره روز و حسودان فرصت طلب مجال تاخت بر این خاك پاك گهر خیز یافته انــد، اندیشه ی بالنده و خرد پویای جوانان میهن عرصه را بر آنان تنگ نموده، ننگ و عار را چون آواری بر سرشان فرود آورده است تا سیه روزتـر از پیش گردند. بی شك، گشایش كارهای مملكت و گسترش بینش افراد جامعه، رهاوردی است كه جز در سایه ی عنایت حضرت حق و آگاهی و هوشیاری مسوولان متعهد و مدیران مدبر و كارآمد حاصل نخواهد آمد. هر رفتار و كرداری كه تاریخ ساز یك ملت است اگر به دور از خرد و از روی ناآگاهی باشد حاصلی جز واماندگی فرهنگی و خسران سیاسی و اجتماعی در پی نخواهد داشت. اینك بار دیگر در آستانه ی دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، دنیای استكبار آنچه را خواهیم كرد رصد خواهد نمود تا بتواند بن مایه ی تبلیغات سوء خود را فراهم آورده، احیاناً نقاط ضعف و كاستی هایمان را در بوق و كرنا بدمد و با تضعیف نظام جمهوری اسلامی بر بطلان خود حقانیت بخشد.

   تشكل جمعیت اسلامی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ضمن اغتنام فرصت و حضور در عرصه ی انتخابات از تمامی قشر تحصیل كرده و دانشگاهیان و خانواده های ایشان دعوت به عمل می آورد تا با شركت در انتخابات دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، عزم راسخ و اراده ی استوار خویش را در تدوام بخشیدن به  پایه های حكومت بحق و سزاوار جمهوری اسلامی نشان دهند باشد كه زبان ملامت گران بدخواه و كینه توزان حسود بسته و چشم جهانیان بر عظمت ایران و ایرانی گشوده گردد. انشاالله!

و من الله التوفیق

  جمعیت اسلامی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار