صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
نخستین همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار شد


   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از برگزاری نخستین همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی در این دانشگاه خبر داد.

   دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل با اشاره به برنامه‌ریزی و مدیریت این همایش توسط حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به معرفی عطاملك جوینی پرداخت و گفت: «علاءالدین ابوالمنظر عطاملك‌بن بهاءالدین محمد جوینی؛ مورخ و ادیب بزرگ ایرانی قرن هفتم قمری و صاحب كتاب گران‌سنگ «تاریخ جهانگشای جوینی» است.»

   وی با برشمردن محورهای همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی گفت: «سیری در زندگی، افكار و آثار عطاملك جوینی، عطاملك جوینی و فن نویسندگی، سیمای اخلاقی و اجتماعی عطاملك در آینه‌ی جهانگشای جوینی، نقش خاندان جوینی در وزارت و گسترش علم و ادب، جنبه‌های زیباشناختی تاریخ جهانگشا، بررسی سندیت تاریخی تاریخ جهانگشا، نقد و بررسی شواهد شعری ادبیات عربی و فارسی تاریخ جهانگشا، مقایسه‌ی تاریخی و ادبی تاریخ جهانگشا با تاریخ بیهقی و سیری در تاریخ‌نویسی سده‌ی هفتم هجری قمری، از جمله محورهای اصلی این همایش است.» 

   دكتر امیرحسین الهامی‌راد؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار نیز در سخنانی، به برشمردن اهداف برگزاری این همایش پرداخت و گفت: «نخستین همایش ملی عطاملك جوینی با هدف بررسی زمینه‌های شخصیتی، آثار و ویژگی‌های سبكی عطاملك جوینی و نیز آشنایی با تاریخ اجتماعی دوره‌ی مغول كه دوره‌ی معاصر زندگی ایشان بوده است تدارك و به‌مدت دو روز در شهرهای سبزوار و جوین برگزار شد.»

   دكتر سعید روزبهانی؛ دبیر علمی نخستین همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی نیز با اشاره به ارسال 40 مقاله به دبیرخانه‌ی همایش گفت: «در روز نخست برگزاری این همایش، تعداد 12 مقاله‌ی برتر قرائت شد و در روز دوم، مهمانان به شهرستان جوین عزیمت و ضمن بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر با تاریخ معاصر دوره‌ی این مورخ و ادیب بزرگ كشورمان آشنا شدند.

   در این همایش، دكتر محمودرضا سلیمانی؛ رئيس اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه غنی فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی نسبت به جوامع بشری ، به توضیح ضرورت هویت مداری ، اهمیت و شرایط آن در جامعه و نقشی كه عطاملك جوینی به عنوان یك سیاست ورز و تاریخ نگار برجسته در دوره‌ی هجوم مغولان در این خصوص ایفاء نموده، پرداخت .  

   نخستین همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی با حمایت مالی و معنوی اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین و با حضور مهمانان كشوری، فرماندار شهرستان جوین، رئيس اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار، رئيس اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار و جمعی از پژوهشگران و علاقه‌مندان در سالن همایش‌های شهید عباسپور دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار شد.  /ه.د