صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
تمدید مهلت انتخاب رشته كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ٢٧ تیر ماه
با اضافه شدن رشته/محل های اضافه شده صورت گرفت
   به منظور رفاه حال داوطلبان و رفع دغدغه های آنان و خانواده های ایشان ،مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،تا٢٧ تیرماه تمدید شد.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با تمدید مجدد 10 روزه‌ی انتخاب رشته كارشناسی ارشد این دانشگاه، داوطلبانی كه در كارنامه اولیه آزمون كارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد اسلامی مجاز شناخته شده اند  فرصت دارند از ١٧ لغایت ٢٧ تیرماه با مراجعه به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار اقدام نمایند. ضمناً رشته‌های كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به شرح ذیل می‌باشد ؛

1-  حسابداری
2-  حسابرسی
3-  مدیریت كسب و كار-استراتژی
4-  مدیریت صنعتی-مدیریت عملكرد
5-  مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی
6-  مدیریت مالی
7-  علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
8-  مدیریت آموزشی
9-  مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
10-  روان‌شناسی تربیتی
11-  روان شناسی شخصیت
12-  روانشناسی ورزشی
13-  حقوق اقتصادی
14-  حقوق خانواده
15-  حقوق خصوصی
16-  حقوق مالی- اقتصادی
17-  فقه و حقوق جزا
18-  فقه و حقوق خصوصی
19-  فقه و مبانی حقوق اسلامی
20-  فلسفه و كلام اسلامی-فلسفه اسلامی
21-  فلسفه و كلام اسلامی-كلام اسلامی
22-  آموزش زبان انگلیسی
23-  زبان و ادبیات فارسی
24-  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات كودك و نوجوان
25-  شیمی-شیمی آلی
26-  شیمی-شیمی پلیمر
27-  شیمی-شیمی دارویی
28-  زیست‌شناسی جانوری-زیست شناسی سلولی و تكوینی
29-  زیست شناسی سلولی و مولكولی-بیوشیمی
30-  زیست شناسی سلولی و مولكولی-ژنتیك
31-  زیست شناسی سلولی و مولكولی-علوم سلولی و مولكولی
32-  زیست شناسی سلولی و مولكولی-میكروبیولوژی
33-  زیست فنّاوری-میكروبی
34-  بیوتكنولوژی كشاورزی
35-  بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی
36-  ژنتیك و به‌نژادی گیاهی
37-  مهندسی زراعت
38-  مهندسی برق-افزاره های میكرو و نانوالكترونیك
39-  مهندسی برق-الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی
40-  مهندسی برق-سیستم های الكترونیك دیجیتال
41-  مهندسی برق-سیستم های قدرت
42-  مهندسی برق-مدارهای مجتمع الكترونیك
43-  مهندسی برق-كنترل
44-  مهندسی مكاترونیك
45-  مهندسی كامپیوتر-معماری سیستم های كامپیوتری
46-  مهندسی كامپیوتر-نرم افزار
47-  علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فنّاوری مواد غذایی
48-  علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
49-  علوم و مهندسی صنایع غذایی-فنّاوری مواد غذایی