صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
از برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در كاهش مصرف آب و توسعه بهینه فضای سبز تقدیر شد


   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی با صدور پیامی، از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری فضای سبز و كاشت گیاهان كم‌آب و در نتیجه كاهش مصرف آب و هزینه‌های نگهداری و بهسازی فضای سبز در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار تقدیر كرد.

   دكتر مهدی ملك‌نژاد در این پیام آورده است: «بدین‌وسیله از زحمات و تلاش‌های صورت‌گرفته آن واحد دانشگاهی در كاهش مصرف آب و هزینه‌های نگهداری و بهسازی فضای سبز، تجلیل می‌شود.»

   دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به علت وجود املاح نامناسب در آب‌های زیرزمینی و به منظور كاهش استفاده از نیروی انسانی و آب مصرفی، در سال‌های اخیر اقدام به جایگزین‌ی چمن فرانكلنیا كه در قیاس با چمن‌های معمولی، نیاز به آب و آبیاری كمتری دارد كرده بود كه در این زمینه، موفقیت‌های بسیار خوبی در توسعه سطح زیر كشت فضای سبز و كاهش مصرف آب شد. /ه.د


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار