صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
چاپ مقاله عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در مجلات معتبر چارك اول


   معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از چاپ پژوهش عضو هیأت‌علمی این دانشگاه در مجلات معتبر چارك اول (Q1) خبر داد. 

   دكتر محمد مهرشاد گفت: دكتر محمد آرمین؛ از اعضای هیأت‌علمی دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار موفق به چاپ این پژوهش در مجله Journal Of Cleaner Production كه جز ده درصد برتر مجلات دنیا و با ضریب تاثیر 5/7 می‌باشد، به چاپ رسانده است. 

   وی با اشاره به موضوع پژوهش منتشر‌شده عضو هیأت‌علمی واحد سبزوار افزود: در این مطالعه، پایداری دو نظام تجاری و معیشتی تولید كلزا در منطقه خرم‌آباد با استفاده از تكنیك تحلیل امرژی مقایسه شده است. امرژی، انرژی یا اگزرژی در دسترس خورشیدی است كه به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید كالا، خدمات یا محصول استفاده شده و تحلیل امرژی با لحاظ نمودن تمام جریانات و ذخایر طبیعی و منابع اقتصادی و تبدیل آن‌ها به واحد ام‌ژول خورشیدی منجر به بررسی پایداری نظام به طور جامع می‌شود. 

   معاون علمی واحد سبزوار با ارزیابی و مقایسه دو نظام معیشتی و تجاری تولید كلزا با استفاده از تلفیق شاخص‌های امرژی و اقتصادی در پژوهش عضو هیأت‌علمی واحد سبزوار خاطرنشان ساخت: با این ارزیابی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت پایداری دو نظام تولید كلزا ارائه داد تا بر اساس نتایج آن، راهكارهایی برای توسعه كشت و پایدارسازی تولید كلزا و حضور بهینه این گیاه در الگوی كشت منطقه ارائه داد. /ه.د 


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار