صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
اعلام زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی برای دانشجویان دوره های دكتری دانشگاه آزاد اسلامی


بخشنامه «زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی برای دانشجویان دوره های دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس این بخشنامه كه از سوی دكتر علیرضا رهایی معاون آموزش و تحصیلات تكمیلی این دانشگاه ابلاغ شد و با توجه به اهمیت استفاده از منابع بین المللی در آموزش و پژوهش دوره دكتری، مقرر شد برنامه ریزی لازم برای ارزیابی به موقع نمرات زبان خارجی دانشجویان از شروع دوره آموزشی دانشجو صورت گیرد.

در بندی از این بخشنامه آمده است كه برای سال های 1397 و 1398 دانشجویان دوره دكتری می توانند در صورت حصول سایر شرایط به طور استثنائی و قبل از كسب حد نصب نمره زبان، در آزمون جامع شركت كنند.

همچنین در صورت قبولی در آزمون جامع، نتیجه این آزمون تا حداكثر شش ماه بعد، به شرط قبولی در آزمون زبان و كسب حد نصاب لازم اعلام خواهد شد. در غیر این صورت، قبولی در آزمون جامع نیز ابطال می شود.

در این بخشنامه آمده است: دانشجویان می توانند در آزمون های ماهیانه زبان مركز سنجش و پذیرش و یا سایر آزمون های زبان مورد قبول دانشگاه مطابق مصوبه جلسه 246 مورخ 96/10/12 شركت و نمره قبولی كسب كنند و یا با شركت در دوره آموزشی زبان مركز سنجش و پذیرش (در سه بخش شش هفته ای) و به شرط كسب حد نصاب سه آزمون مربوطه، برنامه آموزشی خود را دنبال كنند.

در این بخشنامه تأكید شده است كه دفاع از پیشنهاد رساله دكتری منوط به طی كلیه مراحل فوق است.