صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
اعلام نتایج تكمیل ظرفیت كارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی


نتایج تكمیل ظرفیت كارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. 

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مركز به نشانی www.azmoon.net از نتایج انتخاب رشته خود اطلاع یابند. 

پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مركز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir در قسمت راهنمای ثبت نام از مدارك لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت ثبت نام مراجعه نمایند